RTC 2021 Inställt

Posted

Pandemin fortsätter slänga grus i snön så för både folkhälsans och ansvarig myndighets bästa måste vi tyvärr meddela att även Ride the Cow 2021 inte kommer att genomföras på plats i Hemavan. Men misströsta icke! För att hålla traditionen och inspirationen vid liv har vi slagit oss samman med Untracked Film Tour för att styra […]

Covid och RTC 2021

Posted

Förutsättningarna förändras vilket gör det svårt både för oss och er att planera. Vi har sagt att så länge det är möjligt försöka genomföra tävlingen men om så i begränsad form. Dvs. ”back to basic” för att på så sätt vara så flexibla som möjligt. Det innebär att anmäla hålls stängd fram tills då vi […]