Covid och RTC 2021

Förutsättningarna förändras vilket gör det svårt både för oss och er att planera. Vi har sagt att så länge det är möjligt försöka genomföra tävlingen men om så i begränsad form. Dvs. ”back to basic” för att på så sätt vara så flexibla som möjligt. Det innebär att anmäla hålls stängd fram tills då vi vet hur förutsättningarna kommer att se ut.

Följ oss på Facebook för att få den senaste informationen.