Regler

Domarens bedömningsgrunder

Åkaren bedöms med poäng mellan 0.0-10.0 ex. en åkare kan få poäng 4.3. Åkare som ramlar får kraftigt reducerade poäng inom samtliga kategorier.

Den tävlande kan inte få mer än 2 poäng över sitt linjevalspoäng inom kontroll, flyt och teknik. Stil och åkarglädje begränsas inte.

Kategorierna är som följande:

 1. Linjeval;
  Svårighet mäts utifrån branthet, exponering, hopp, förhållandena på snön alt. sten. Linjevalet sätter riktlinjerna för övriga poäng.
 2. Kontroll;
  Man måste bibehålla kontrollen under hela åket för att inte få poängavdrag, en snabb återhämtning kan dock minimera poängavdragen.
 3. Flyt;
  Med konstant riktning mot ett mål som präglas av kontinuitet, taktkänsla och följsamma övergångar. Poäng reduceras vid fall eller stopp.
 4. Teknik;
  Den tävlande blir bedömd på sin skidteknik så som rörelseberedskap genom hållning, viktfördelning och kroppsvinklingar.
 5. Stil;
  Detta innebär den kreativitet som åkaren tar sig ner genom den valda linjen. Här tittar man bl.a. på energi och aggressivitet. Trick och ”handpåläggningar” =) ger högre poäng.
 6. Åkglädje;
  Åkarens utstrålning under åket samt förmåga att roa publiken kan ge extrapoäng!
 •  Vid dåligt väder eller förhinder kan tävlingen avbrytas eller ställas in. Inte förens alla deltagare har åkt minst ett åk kan en vinnare avgöras genom friåkningstävlingen. Om tävlingen avbryts innan alla åkare har genomfört sitt första åk, kan tävlingen återupptas om inte förhållandena har ändrats till nästkommande dag.
 •  Om ingen vinnare efter två dagar har utsetts genom friåkningstävling ska vinnare avgöras genom en traditionell utslagstävling av sten, sax, påse på banketten.
 •  Alla tävlande måste starta och gå i mål vid markerat område.

Säkerhet för de tävlande:

 •  De som befinner sig inom tävlingsområdet måste använda sig av säkerhetsutrustning så som hjälm, skydd för ryggen samt tranciver.
 •  Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera/avstänga deltagare från tävlingen utan redogörelse.
 •  Jag är medveten om att all vistelse utanför skidsystemet innebär ökad risk för skador som kan vara livshotande.
 •  Jag accepterar att jag deltar i tävlingen på egen risk.
 • Då jag för mig i tävlingsområdet. Så gör jag det med försiktighet och med hänsyn till mina medtävlare för att inte utsätta mig själv eller dem för ökad risk.